Sobota

04.06

12:00 - 14:00

Ilustracja w przestrzeni - warsztaty dla dzieci

W procesie twórczym uczestnicy warsztatów stworzą ilustracje wychodzące poza płaszczyznę tradycyjnie rozumianej przestrzeni strony, ograniczonej czterema krawędziami.

Venue:
Warsztaty
Speaker:
Sylwia Godowska
12:00 - 14:00

Książka bez książki - warsztaty dla dzieci

Agata PełechatyPodczas warsztatów uczestnicy stworzą książkę niebędącą typową formą wydawniczą. Warsztaty mają na celu rozbudzić wyobraźnię młodych twórców i zmusić ich do zastanowienia się czym jest współczesna książka.

Venue:
Warsztaty dla dzieci
Speaker:
Agata Pełechaty
16:00 - 18:00

FiKa z AS fika (I dzień)

Małgorzata NarożnaDwudniowe warsztaty mające na celu przybliżenie dzieciom pracę projektanta/architekta. Zajęcia obejmują krótki wykład i modelowanie z papieru nieoczywistych brył geometrycznych oraz zaprojektowanie dizajnerskiego obiektu z rolek papieru (praca w grupach).

Venue:
Warsztaty / wykłady
Speaker:
Małgorzata Narożna, Blanka Jaworska, Natasza Siemaszko, Anna Jaślarz, Małgorzata Swoboda
19:00

Zamknięcie Cubetury

Uroczyste zamknięcie festiwalu "Cubetura" z udziałem zaproszonych gości.

Venue:
Zamknięcie festiwalu

Miasto

   

Organizatorzy

 

Sponsor główny

Patroni medialni

 

Partnerzy